DUYURU | AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

İMES Dilovası OSB, SAHA İstanbul ile İş Birliğini Sürdürüyor
27 Ocak 2021
OSB’ler İlk 500 Firma Araştırması Hk.
11 Şubat 2021

            Sayın KATILIMCIMIZ,

            İlimizin deprem kuşağında yer alması ve diğer afet riskleri dikkate alındığında afet ve acil durum hazırlık çalışmalarına hız kazandırmak, bireylerin bilinçlenerek afet zarar azaltma süreçlerine dahil olmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır.

18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetmeliği 16.maddesinin 6.fıkrasında Öncelikle insan kaynaklı kazalar ve teknolojik kazalara müdahalede görevli olmak üzere, afetlerde destek arama kurtarma personeli olarak da çalışacak personelden oluşan, standartlara uygun yeterli alet ve ekipmanla donatılmış arama kurtarma ekipleri organize sanayi bölgeleri nezdinde kurulur ve AFAD Başkanlığıyla koordinasyon halinde eğitilmeleri sağlanırhükmü yer almaktadır. Bu kapsamda ve amaçta bölgemizde arama ve kurtarma ekipleri kurulacaktır.

            Bu amaçla öncelikle bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak amacıyla T.C. İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ nın projesi olan “AFAD Gönüllülük Sistemi” eğitim programına dahil olunarak uzaktan teorik eğitim alınması gerekmektedir. Bu süreç Bölgemiz ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilerleyecek olup, eğitim ile sertifikasyon programı, yüz yüze (saha) eğitimleri ve tatbikat gibi seferberlik ruhuyla afet ve acil durumlara daha dirençli hale gelme amacı güdülerek devam edecektir.

            İlgili mevzuat gereği ve deprem bölgesinde bulunmamız sebebiyle hem maddi hem de manevi zararı en aza indirilmesi için bu konu olukça hassas ve ivedidir. Bu sürece dahil olacak kişilerin öncelikle AFAD gönüllülük sistemine dahil olarak uzaktan eğitim sürecini tamamlaması ve arama-kurtarma ekibine katılacakların bilgilerinin tarafımıza bildirilmesi hususunu önemle arz ederiz.

AFAD

GÖNÜLÜLÜK SİSTEMİ

BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. Vatandaşı olmak
  • 18 yaş ve üzeri olmak
  • Gönüllülükle ilgili eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olmak

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SÜRECİ

  • Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden olmaktadır.
  • Başvuru için arama motoruna AFAD Gönüllüsü yazılması ve yönlendirilen http://turkiye.gov.tr adresinde kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
  • Kayıt sonrası iletilen onay mesajı ve gönderilen link (http://gonullu.afad.gov.tr/) üzerinden uzaktan eğitimler alınmaya başlanmaktadır.
  • Eğitimleri tamamlayan gönüllülere sertifika verilmektedir.
  • Sistemdeki eğitimlerin %100’ ünü tamamlayan gönüllüler 8 günlük yüz yüze (saha) eğitimlere davet edilmektedir.
  • Hafif Arama Kurtarma, Yangın Ve İlk Yardım içerikli bu eğitimlerle afet ve acil durumlara asgari düzeyde hazırlanılmış olmaktadır.
İMES MM