Hukuk ve Yazı İşleri Birimi

İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin kurum içi ve kurumlar arası tüm yazışmaları ile hukuki iş ve işlemlerinin takibini sağlayan birimdir. Birimin öncelikli amacı, OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu kararları başta olmak üzere, OSB adına yapılacak tüm işlemlerin hukuki denetimden geçirilmesi, hukuka ve ilgili mevzuata uygun olarak resmi yazışma diliyle yürütülmesidir. Bu amaç doğrultusunda birim; OSB'nin hukuki menfaatlerini korumak için gerekli davaların açılması, OSB’ye karşı açılan davaların takibi, oluşabilecek hukuki problemlerin çözümü hususunda yazılı görüş bildirilmesi, hukuki bilgilendirme toplantılarına katılım ve raporlama, OSB’nin tüm yazışmalarının yürütülmesi vb. konularda faaliyet göstermektedir. İlgili birim ayrıca bölge içerisinde faaliyet gösteren katılımcıların OSB'ye yönelttikleri hukuki problemlere çözüm odaklı olarak cevaplar aramakta ve en kısa sürede yazılı olarak dönüş sağlamaktadır.

Birim Çalışanları


Av. Özge CANTİMUR

Birim Sorumlusu

Dahili : 152


Gamze Kahraman

Yazı İşleri Sorumlusu

Dahili : 133


Elif SÜLÜN

Yönetici Asistanı

Dahili : 151Birim İletişim Bilgileri


İMES MM