Doğalgaz ve Su


Doğalgaz ve Su


Bölgemizin doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere 100.000 m3/h kapasiteli RMS-A istasyonu ve 1.Kısmın doğal gaz alt yapısı 02.07.2012 tarihinde tamamlanarak isteyen üyelerimiz gaz kullanmaya başlamışlardır. Kısım doğal gaz şebekesi yaklaşık 4.000 m uzunluğundaki 12/19 bar da çelik hat, 10.000 m uzunluğunda 4 bar da PE hatlardan oluşmaktadır.1 Kısımda 10.000 m3/h kapasiteli 3 adet bölge basınç düşürme istasyonu (RS-B) bulunmaktadır. RS-B’lere 12-19 bar basınç aralığında gelen gaz istasyonlarda 4 bar’a düşürülmektedir. Basıncı 4 bara düşen gaz yatırım maliyeti daha ucuz olan işletmede müdahale rahatlığı sağlayan ve hem montaj işliği hem de tamirat işçiliği daha kolay olan PE boru şebekesine girmekte ve bölgedeki tüm firmalara ulaşmaktadır. Her parsele bırakılan vanalı servis hattı vasıtasıyla doğalgaz firma içine girmekte, C tipi istasyon ve İMES OSB servis kutusu kurularak gazın basıncını kullanım basıncına veya kullanım basıncına yakın bir değere düşürülmekte ve ölçüm yapılmaktadır. C tipi istasyondan veya İMES OSB servis kutusundan çıkan gaz işletme içerisinde uygun yerlerden giderek tüketim cihazlarına ulaşmakta ve eğer gerekirse tüketim cihazının kullanım basıncına regülatör vasıtasıyla düşürülerek cihazda yanmaktadır.


Birim Çalışanları


Hakan Uçar

Birim Sorumlusu

Dahili : 117


Alican İlgili

Makina Mühendisi

Dahili : 118


Sertaç İşgüzar

Enerji Sistemleri Mühendisi

Dahili : 120


Erman Aybirdi

Makina Teknikeri

Dahili : 119Doğalgaz ve Su İle İlgili Hizmetler


Bölgemizin doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere 100.000 m3/h kapasiteli RMS-A istasyonu ve 1.Kısmın doğal gaz alt yapısı 02.07.2012 tarihinde tamamlanarak isteyen üyelerimiz gaz kullanmaya başlamışlardır. Kısım doğal gaz şebekesi yaklaşık 4.000 m uzunluğundaki 12/19 bar da çelik hat, 10.000 m uzunluğunda 4 bar da PE hatlardan oluşmaktadır.1 Kısımda 10.000 m3/h kapasiteli 3 adet bölge basınç düşürme istasyonu (RS-B) bulunmaktadır. RS-B’lere 12-19 bar basınç aralığında gelen gaz istasyonlarda 4 bar’a düşürülmektedir. Basıncı 4 bara düşen gaz yatırım maliyeti daha ucuz olan işletmede müdahale rahatlığı sağlayan ve hem montaj işliği hem de tamirat işçiliği daha kolay olan PE boru şebekesine girmekte ve bölgedeki tüm firmalara ulaşmaktadır. Her parsele bırakılan vanalı servis hattı vasıtasıyla doğalgaz firma içine girmekte, C tipi istasyon ve İMES OSB servis kutusu kurularak gazın basıncını kullanım basıncına veya kullanım basıncına yakın bir değere düşürülmekte ve ölçüm yapılmaktadır. C tipi istasyondan veya İMES OSB servis kutusundan çıkan gaz işletme içerisinde uygun yerlerden giderek tüketim cihazlarına ulaşmakta ve eğer gerekirse tüketim cihazının kullanım basıncına regülatör vasıtasıyla düşürülerek cihazda yanmaktadır.
 • Doğal gaz piyasasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda bölgenin gaz ihtiyacını uygun şart ve fiyatlarda karşılamak için gerekli araştırmaları yapmak.
 • Bölgenin, doğal gaz dağıtım şebekesinin işletilmesini sağlamak, can, mal ve çevre güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak.
 • Bölgemiz alt yapı ve scada sistemine en uygun olacak şekilde “ Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi” hazırlamak ve güncellemek.
 • Doğalgaz iç tesisatı yapımı ile ilgili fabrikaların ve iç tesisatı yapacak yetkili firmaların proje onay-takip ve gaz açma işlemlerinin takibini yapmak.
 • İç tesisatlarının İMES OSB ve PALGAZ şartnamelerine uygun yapılmasını sağlamak.
 • Abonelik ve faturalama işlerini yürütmek
 • Kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek.
 • Bölgemiz doğal gaz dağıtım şebekelerin ve istasyonların faal bir şekilde kalması için gerekli bakım-onarım hizmetlerini yerine getirmek.
 • Arıza müdahale etmek.
 • Abone istasyon ve servis kutusu kontrolleri yapmak.
 • Çelik ve P.E. hat kontrolleri yapmak.
 • Katodik koruma ölçümleri yapıtırmak.
 • Gaz ile ilgili görülen her türlü ihbarın değerlendirilmesi
 • Tadilat nedeniyle gaz kesme, açma ve gaz boşaltma işlemleri
 • İç tesisat yaptıracak firmaların saha etütlerine yardımcı olmak
 • Diğer birimlerin talepleri doğrultusunda doğalgaz ile ilgili yapılan işler
 • Ana dağıtım hatlarında ve katılımcıların iç tesisatlarında karşılaşılan problemlere süratle müdahale etmek.
İMES MM