İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi


İnsan Kaynakları ve Kalite


İMES Organize Sanayi Bölgesinin insan kaynağı noktasındaki ihtiyaçları doğrultusunda gerekli süreçleri, bölge yönetimi ve katılımcı işletmelerle birlikte yöneten birimdir.

Birimin temel amaçları arasında İMES Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün insan kaynakları faaliyetlerini yönetebilmek, sürdürebilmek ve iş birliği içerisinde bulunduğu firmaların bu doğrultudaki ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak yer almaktadır.

Bu amaç doğrultusunda birim: Personel planlaması, işe alım, eğitim ve gelişim, çalışan ilişkileri, kariyer yönetimi, bordro ve özlük işleri vb. süreçleri insan kaynakları kapsamında gerçekleştirmektedir.

İMES Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün sunmuş olduğu olanaklardan birisi de insan kaynakları portalı olan imeskariyer.com aracılığıyla, katılımcı firmalarının insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktır.

Aynı zamanda bu anlamda, portal içerisinde gerekli ihtiyaçlar noktasında iyileştirmeler de yapılmaktadır.

İnsan kaynağı portalı imeskariyer.com'da yer alan 1350 kişinin özgeçmiş belgesi, katılımcı firmalara veri kaynağı sunmaktadır.

Kuruluş, insan kaynağı anlamındaki gelişmeleri ve yenilikleri sayesinde İMES Organize Sanayi Bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.


Birim Çalışanları


Merve ALATÜRK

İnsan Kaynakları ve Kalite Sorumlusu

Dahili : 129


İMES MM