Kalite Belgelerimiz

ENTEGRE KALİTE POLİTİKASI

Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak; sürekli ve kalıcı başarının yönetim sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi sağlanacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, sağladığımız hizmetlerde; katılımcılarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve katılımcılarımızın geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır.
Bu nedenle,

●Yürütülen bütün faaliyetlerde yerel ve uluslararası kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara uymayı,
●Çalışanlarımızı adalet, insan onuru, iş güvenliği, işçi sağlığı ve sürekli gelişim bilinciyle milli menfaatler esaslı eğitmeyi,
●Müşteri istek ve beklentilerini en kısa sürede karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, müşteri şikayetlerini hızlı ve objektif değelendirerek sonuca ulaştırmayı,
●Kalite, İSG, Çevre ve Enerji bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,
●Çevreyi korumayı, doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı bir kuruluş olmayı, sağlanan hizmetlerin yaşam döngüsünün her aşamasında önemli çevresel etkilerini belirlenmesine katkıda bulunmayı, kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
●Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
●ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 Yönetim Sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeyi,
●İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
●Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
●Enerji tüketim faaliyetleri sırasındaki verimliliği en üst seviyede tutmayı,
●Enerji tüketimi için enerji kaynaklarını minimumda tutmayı, enerji kaynaklarını azaltmak için projeler geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, satın alma ve tasarım faaliyetlerini enerji verimliliğine uygun yönetmeyi,
●Bilgi varlıklarımızı güvence altına alarak, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak, firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumaya taahhüt etmektedir, alınan tüm önlemlerle ikinci ve üçüncü tarafların bilgilerini en ileri seviyede korumayı,

Taahhüt eder, Kalite Politikası olarak ilan ederiz.

 

KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES)
MAKİNA İHTİSAS
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO-9001-2015

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO-20002-2018

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO-14001-2015

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

ISO-50001-2018
İMES MM