Teknolojik Dönüşüm ve İş Geliştirme


Teknolojik Dönüşüm ve İş Geliştirme


 İMES Organize Sanayi Bölgesinin teknolojik dönüşüm faaliyetleri başta olmak üzere bölgenin aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlamak için iş geliştirme çalışmalarını gerçekleştiren birimdir.

Birimin en temel amacı, İMES Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün teknolojik dönüşüm alanında gelişmesini sağlamak, katılımcı firmaların bölgede faaliyet gösterebilmeleri adına iş geliştirme faaliyetlerini hızlı ve etkili bir şekilde sunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda birim; dijital arşiv, elektronik evrak yönetimi, dijital bilgi sistemi, sosyal medya, web sitesi vb. çalışmaları teknolojik dönüşüm kapsamında gerçekleştirmektedir.

İMES Organize Sanayi Bölgesinin dijital arşiv çalışması 2018 yılı itibari ile başlamış, bölge yönetiminde bulunan evrakların %100’u dijital ortama taşınmıştır.

İş geliştirme olarak, yazı işleri ve arşiv süreçlerini takip ederek hem bölge yönetimine hem de katılımcı işletmelere destek sağlanmaktadır.

Ayrıca işletmelerin faaliyetleri kapsamında hibe ve teşvik gibi konularda özel araştırmalar yaparak, işletmelerin hibe ve teşviklerden yararlanmasına destek olunmaktadır.

Teknolojik Dönüşüm ve İş Geliştirme Birimi, işletmelerin kümelenme ve uluslararası iş birliklerini geliştirmesi adına da vizyon projeler geliştirmektedir.

Bu vizyon projeleri ile İMES Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin güçlü sanayi ekosistemi haline gelecektir.


Birim Çalışanları


Volkan KÜTÜK

İş Geliştirme Sorumlusu

Dahili : 134


Hakan KATIRCI

Kurumsal İletişim Sorumlusu

Dahili :


Gökhan GÜL

Bilgi İşlem Sorumlusu

Dahili: 136


İMES MM