Teknolojik Dönüşüm ve İş Geliştirme


Teknolojik Dönüşüm ve İş Geliştirme


OSB ve Katılımcıların Devlet desteklerinden yararlanması için araştırmalar yapmak ve firmaların ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak esas alınmıştır. Projelerin yanında Yazı İşleri ve Arşiv çalışmaları da yürütülmektedir.


Birim ÇalışanlarıBirim İletişim Bilgileri