STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

 
ortakamac
 
  Yeşil OSB olarak sürdürülebilirliği sağlamak

  1. Yönetimsel sürdürülebilirliği sağlamak
  2. Ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak
  3. Sosyal sürdürülebilirliği sağlamak
  4. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak

  OSB kapasitesini geliştirmek

  1. Altyapı ve üstyapı hizmetlerinde daha teknolojik olmak
  2. Çalışan kapasitesini geliştirmek.

  Gelişme

  1. Sanayiciye yönelik memnuniyeti artırmak
  2. Hizmet alanlarını genişletmek
  3. Coğrafi olarak genişlemek

  Paydaş odaklılık

  1. Çalışan memnuniyetini artırmak
  2. Toplum memnuniyetini artırmak
  3. İş ve yönetişim paydaşlarının memnuniyetini artırmak
  4. İşbirliği ve tedarikçilerin memnuniyetini artırmak

İMES MM