STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK AMAÇLAR

Yeşil OSB olarak sürdürülebilirliği sağlamak1. Yönetimsel sürdürülebilirliği sağlamak
2. Ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak
3. Sosyal sürdürülebilirliği sağlamak
4. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak
OSB kapasitesini geliştirmek1. Altyapı ve üstyapı hizmetlerinde daha teknolojik olmak
2. Çalışan kapasitesini geliştirmek.
Gelişme1. Sanayiciye yönelik memnuniyeti artırmak
2. Hizmet alanlarını genişletmek
3. Coğrafi olarak genişlemek
Paydaş odaklılık1. Çalışan memnuniyetini artırmak
2. Toplum memnuniyetini artırmak
3. İş ve yönetişim paydaşlarının memnuniyetini artırmak
4. İşbirliği ve tedarikçilerin memnuniyetini artırmak

İMES MM