Elektrik ve SCADA


Elektrik ve SCADA


Kocaeli-Gebze VI İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/2520-1/1624 Lisans numarası ile 13.04.2010 tarihinden itibaren onaylı sınırları içinde faaliyet göstermek üzere “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” almıştır.

Öncelikli hedefimiz; tüm katılımcılarımıza ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve eşit koşullarda, enerji kalitesi ve arz güvenliği yüksek elektrik altyapı hizmeti sunmaktır.

Mevcut enerji ihtiyacımız OSB’ mize ait 2 devre havai ve 2 devre yeraltı kablolu hat ile TEİAŞ Makine OSB 380/33 kV Trafo Merkezinden karşılanmaktadır. OSB’ mizin kurulu gücünün proje tamamlandığında toplam 250 MVA olacağı öngörülmekte olup, mevcut puant gücümüz 55 MW’ tır.

2023 yılı sonu itibari ile 2 adet ana dağıtım merkezi, 24 adet dağıtım merkezi, 19 km ring hat, 262 adet fabrika YG trafo tesisi ile bu tesisleri besleyen kabloları enerjilidir. Toplam elektrik dağıtım şebekesinde gelecek fabrikaların büyük bir kısmının enerji bağlantısı hazır hale getirilmiştir.


YG-AG şebekemizde bulunan tüm kablolar, 2×2 metre beton galeri tüneller içerinde enerjili olup her fabrikanın kendine ait fider çıkışı bulunmaktadır. Elektrik şebeke bakımlarımız belirli bir plana göre yapılmakta ve işletme ekibimiz kendi sorumluluk alanı içerisinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Yollar ve çevre aydınlatmamız, geceleri güvenlik ve trafik zafiyeti oluşturmayacak şekilde LED armatürler ile tasarlanarak elektrik tüketiminde büyük ölçüde tasarrufa gidilmiştir. Bölgemiz içerisinde 1 adet Telekom binası bulunmakta olup katılımcılarımızın, haberleşme ihtiyaçları her fabrikaya ayrı olacak şekilde 12 core fiber optik kablo ile sağlanmaktadır.


Birim Çalışanları


İMES MM