İdari İşler


Bölge bünyesinde idari işler kapsamındaki ihtiyaçları karşılayan birimdir.Günlük ofis prosedürlerini gerçekleştirmek ve çalışanlar için idari destek sağlayan birimdir. Ana görevleri arasında, ofis stokunun yönetilmesi, düzenli harcama raporlarının hazırlanması ve şirket kayıtlarının düzenlenmesi yer alır.


Birim Çalışanları


Hayrettin YALDIZ

Birim Sorumlusu

Dahili : 138


Furkan Gürdeniz

Muhaberat, Depo Sorumlusu

Dahili : 139


Hasan Can

Muhaberat, Saha Sorumlusu

Dahili : 140


Arife Ayna

Hizmetli Personel

Dahili : 115


Müyesser Arslan

Hizmetli Personel

Dahili : 157


İMES MM