İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Proje Sözleşmesi İmzalandı

COVID-19 Salgını / Çalışma Kararı Duyurusu
17 Mart 2020
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Duyuru
19 Mart 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile “İMES Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” Projesi sözleşmesini imzaladık.

Kurulacak merkez Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesini kapsayan güçlü bilimsel altyapısıyla kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda önemli işlevler üstlenecek; ayrıca bölgemizde yaptığımız saha çalışmaları sonucu, başta nitelikli eleman olmak üzere ürün geliştirme, tasarım-analiz ve test ölçüm altyapısı konularında altyapı ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle geliştirdiğimiz “İMES Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” Projesi; başta yakın çevredeki 1000’e yakın imalat sanayi firması olmak üzere bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’nde istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek, tasarım ve prototipleme bölümleriyle firmaların yenilikçi ürün geliştirme ve üretme kapasitelerine katkı sağlanacaktır. Yeni teknolojiler aracılığıyla maliyet düşürücü yeni üretim teknikleri geliştirilecek, ülkemizin sürdürülebilir ihracata yönelik amaçlarına katkı sağlanacaktır.

Ayrıca yılda 2.000 kişinin eğitim alacağı İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’nde 1900 m2’lik ortak kullanım tesisi oluşturulacak; 3 farklı disiplinde tasarım ve analiz programları, 6 farklı konuda kurs programı ve 1 adet üretim ve laboratuvar tesisi yer alacaktır. Kurulacak merkez aynı zamanda yalın üretim ve temiz üretim gibi kaynak verimliliği konularında firmaların nitelikli danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlayacak bir ara yüz işlevine de sahip olacaktır. Merkezin 2021 yılı ortalarında hizmete girmesi planlanmaktadır.

İMES MM