Ölçü Aletleri Kullanımı Hk. Duyuru

Başsağlığı
18 Mayıs 2019
“Önce Türkçe” Projesi Kapsamında Özel Teşekkür
20 Haziran 2019

sadasdasd

28.02 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunla 3516 sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

duyuru

İMES MM