Önemli Duyuru | Elektrik Kısıntısı Hk.

Önemli Duyuru Doğalgaz ve Elektrik Kısıntısı Hk.
21 Ocak 2022
Tahsise Açık Sanayi Parselleri Hk.
7 Şubat 2022

Bilindiği üzere BOTAŞ, İran tarafındaki doğal gaz hattında meydana gelen arıza sebebiyle 20.01.2022 tarihi itibariyle doğal gaz da kısıntıya gidileceği açıklanmıştı. Ülkemizdeki elektrik ihtiyacının bir bölümünün de doğal gazdan sağlanıyor olması sebebiyle, doğal gazda yaşanan arz kaynaklı bu sıkıntıya paralel olarak Elektrikte de kısıntıya gidilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu doğrultuda,

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Yük Tevzi Merkezi tarafından Bölge Müdürlüğümüze yapılan bildirim neticesinde; elektrik arz-talep dengesinin sağlanması maksadıyla aşağıdaki tabloda belirtildiği gün ve saatlerde bölgemizin tamamında enerji kısıntısı olacaktır.

TarihKısıntı BaşlangıçKısıntı Bitiş
25.01.202200.01
26.01.202223.59
27.01.2022KISINTI YOKTURKISINTI YOKTUR
28.01.202200.0123.59

Bölgemizde faaliyet gösteren katılımcılarımızın aydınlatma tüketimi haricinde hiçbir şekilde enerji kullanımı olmayacaktır.

Enerji kısıtı %85 olarak SCADA sistemi üzerinde otomatik ayarlanacak olup, talimatlara uyulmaması halinde bakanlık tarafından OSB’ye uygulanacak cezai yaptırım tarafınıza yansıtılacak ve enerjiniz yeniden uyarıya gerek kalmaksızın kesilecektir.

Not: Kesilen enerjinizin geri verme süresi yaklaşık 3 saattir.

İMES MM