2013 Yılının Dördüncü Çeyreğine Ait Üç Aylık Ulusal Verimlilik İstatistikleri Açıklandı

İSO ve İŞKUR Sanayide Daha Çok İstihdam Yaratmak İçin Proje Geliştirilecek
7 Mart 2015
Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıl Dönümünü Kutladık
18 Mart 2015

İmalat sanayi genelinde 2013 yılı IV. Döneminde EFİS Rev.2’ye (Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması) göre hesaplanan 2010 Ort.=100 temel yıllı üç aylık çalışan kişi başına üretim endeksi, 2013 yılı IV. döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre (2012 yılı IV. dönemine göre) %0,41 artmıştır. Çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre (2013 yılı III. dönemine göre) ise %6,42 artmıştır.

Önceki yılın aynı dönemine göre çalışan kişi başına üretim endeksinde imalat sanayini oluşturan bölümlerden 10’unda artış görülmüş, en büyük artışın %15,48 ile “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” bölümünde, en büyük azalışın ise %12,14 ile “temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı” bölümünde olduğu görülmüştür.

Verimlilik İstatistiklerine http://vi.sanayi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir

İMES MM