Değerli Sanayicilerimizin Dikkatine

Güdümlü Proje ile İlgili Toplantı
5 Mart 2018
Bölgemizde KOSGEB Hibe Destek Programları Toplantısı
12 Mart 2018

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesi amacı ile KOSGEB STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI DÖNEMSEL DUYURU METNİ ektedir.

Duyuru Metni
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/strateji-urun/09.01.2018-01-FRM.13.00.01_-_Donemsel_Duyuru.pdf

İMES MM