İMES OSB Başkanımız İrfan Küçükay’dan: “Mücbir Sebep Kapsamına Alınsın”

ÖNEMLİ DUYURU: İşyeri Sahipleri, Beyaz ve Mavi Yakalarımızın Yanında Bulundurması Gereken Evraklar
5 Nisan 2020
Maske vb. Kişisel Hijyen Atıkların Yönetimi Covid-19 Tedbiri
9 Nisan 2020

İMES OSB Başkanımız İrfan Küçükay, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde mücbir sebep gerekçesiyle bazı sektörlerin vergilerinin ertelendiğini anımsatarak, makine sektörünün de bu olanaklardan yararlanması gerektiğini söyledi.

Koronavirüsün etkilerini azaltmak amacıyla devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi, bazı sektörleri kapsam dışı bırakınca, sanayicilerden itirazlar yükselmeye başladı. Açıklanan desteklerde özellikle muhtasar, KDV gibi ödemelerin ertelenmesi bölümünde “Mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilecek sektörler” içinde sayılmayan makine sektörü de desteklerden yararlanmak istiyor. Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB Başkanımız İrfan Küçükay, makine sektörünün “Mücbir Sebep hali kapsamında değerlendirilen sektörler” arasına alınarak, ekonomik önlemler paketlerinden yararlandırılması gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İMES OSB Başkanımız İrfan Küçükay, Türkiye’nin sanayileşmesi alanında gelişim gösteren hizmetler sunduklarını, kuruldukları günden bu yana özellikle makine sektörünün gelişimi ve sektörün dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak için kendi özellerinde birçok proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Küçükay, “Hızlı bir yükseliş sergileyerek, kısa zamanda 208 işletme ile 10bine yakın istihdam alanı oluşturduk. İşletmelerimiz yoğun olarak makine sektörüne yönelik faaliyet göstermektedir. İlerleyen zaman dilimlerinde bu yoğunluğun daha da artacağını beklemekteyiz” dedi. 17,9 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT Türk makine sektörünün son yıllarda gösterdiği istikrarlı gelişimle ülke ekonomisinin temel taşlarından birisi olduğunu belirten Başkanımız Küçükay, “2019 yılında 171,6 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından makine sektörü yüzde 11`e yakın pay almaktadır. Makine sektörünün ihracatı, 2019 yılında, 2018 yılına kıyasla yüzde 4 artarak 17,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Serbest bölgelerden yapılan ihracat da dahil edildiğinde bu rakam 19 milyar dolara çıkmaktadır. Türk makine sektöründe 2001 yılında yüzde 27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılında yüzde 75,8’e çıkmıştır” bilgisini verdi.

Başkanımız Küçükay, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen COVID-19’un, tüm sektörleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini, hastalık kapsamında alınan önlemlerin sanayiciler için büyük bir heyecan ve istikrarlı çalışma noktasında motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nin, sektörler için büyük bir destek oluşturduğuna dikkat çeken Küçükay, “Fakat bu sektörler içerisinde yukarda bahsetmiş olduğumuz 171,6 milyar dolar ile Türkiye’nin toplam ihracatın yüzde 11 payını ele alan makine sektörü, ‘Mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilen sektör’ olarak nitelendirilmemiştir. Bu veriler ışığında önemi çok fazla olan makine sektörü, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan önemli sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Sektör özellikle ara mal üretebilme, inşaat, enerji, tekstil, tarım ve madencilik gibi önemli sektörlere girdi sağlaması sayesinde Türkiye’deki imalat sanayinin gelişiminde kilit rol oynamaktadır. Bu doğrultuda makine sektörünün ‘Mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilen sektörler’ arasına alınarak, ekonomik önlemler paketlerinden yararlanması ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanmaktayız.” Açıklamalarında bulundu.

Kaynakça: Sanayi Gazetesi

İMES MM