İMES OSB’de Görkemli Açılış
17 Mayıs 2016
OSBÜK Bşk. Yrd. Süheyl Erboz
17 Mayıs 2016

Fabrika üreten fabrikaların  üssü konumundaki Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas OSB, modern  ve sağlam  altyapısı, seçkin katılımcı firmalarıyla “yeni nesil OSB” anlayışına imza atıyor. İMES OSB’de 2014 yılı sonu itibarıyla tahsis yapılan parsel sayısı 162 adete ulaştı. Bu parsellerin  toplam alanı ise 1.340.000 metrekare. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, bu tabloya bakıldığı zaman İMES OSB’deki parsellerin  yüzde 70’inin tahsis edilmiş durumda olduğunu  belirterek,  “Bu  tahsislerden 2014 yılı sonu itibarıyla 52 adedi üretimde. 2015 yılı itibarıyla da yaklaşık 60 adet parselin daha üretime geçeceğini tahmin etmekteyiz. 2015 yılı içerisinde de 30 adet parselin daha tahsisinin yapılacağı öngörülmektedir” diyor. Erboz, 2015 yılında gelişen Türkiye ekonomisine paralel olarak İMES OSB’de de çalışan personel sayısı, üretimde bulunan fabrika sayısı ve ihracat rakamlarının da artarak çoğalacağını tahmin ettiğini dile getiriyor.

Altyapı çalışmaları devam ediyor
Süheyl Erboz, İMES OSB’de, 2014 yılı içerisinde altyapı inşaatlarına 65.000.000,00 TL harcama yapıldığı bilgisini  veriyor: “Halen inşaat çalışmaları devam etmekte olan yağmur suyu, atık su, doğalgaz, temiz su ve galeri  inşaatlarına 2015 yılında 10.000.000,00 TL’lik bir bütçe, harfiyat çalışmalarına 5.000.000,00 TL’lik bir bütçe, yol ve elektrik altyapısı için yine 5.000.000,00 TL’lik bütçe, elektrik dağıtım merkezleri  ve üst yapı da diğer işler için yine 5.000.000,00 TL’lik bir bütçe öngörülmektedir. Toplamda 2015 yılı içerisinde 25.000.000,00 TL’lik bir yatırım harcaması yapılması öngörülmektedir.”

İstihdam hızla artıyor
“2014 yılı başında 1560 olan çalışan sayımız 2014 yılı sonunda 2496’ya yükselmiştir”  diyen Erboz, ayrıca İMES OSB’de devam eden fabrika inşaatlarında yaklaşık 2000 kişi  çalıştığını anlatıyor: “Bölgemizde bugüne kadar 6.500.000 m3 kazı dolgu işleri, 35 km yağmur suyu, 40 km atık su, 23 km temiz su, 22 km doğalgaz, 16 km beton yol, 30.000 m2  taş-betonarme  duvar, 25.000 m2  goduvar, 20 adet DM binası, 15 km OG-AG elektrik  şebekesi, 500 m3/gün arıtma tesisi, 2000 m3 su deposu-terfi merkezi, 5 adet 400 m derinlikte  su kuyusu-terfi merkezleri,  SCADA  sistemi,  yer altı buz çözücü ısıtma sistemi, 30.000 ağaç-50.000 çalı grubu ekim ve dikim  işleri  yapılmış ve bu işler  için  toplam 435.000.000,00 TL bütçe harcanmıştır.”

Ortak servis projesi
Süheyl Erboz, “İMES OSB’de faaliyette bulunan fabrikalarda çalışan elemanların Bölge’ye intikali için ortak servis projesi çalışmalarımız devam etmekte olup, 2015 yılı başı itibarıyla sanayicilerin hizmetine sunulacaktır” diye konuşuyor.

Banka şubeleri ve mini çarşı yapılacak
İMES OSB’nin 2015 yılı yatırım programı içinde avam ve uygulama projeleri  bitirilmiş toplam 6 modülden meydana gelen ve banka şubesi olarak kullanılacak olan bölümün de inşaatına başlanacağını ifade eden Erboz, ayrıca İMES OSB’de ihtiyaç olduğu düşünülen eczane, berber, büfe gibi hizmetlerin ifa edilmesi için de 75 metrekarelik  12 işyerinden meydana gelen mini çarşının yapımına da başlanacağını kaydediyor.

Çevreci OSB
Süheyl Erboz, İMES OSB Yönetimi’nin çevreye verdiği önemi vurguluyor: “Günümüzün en önemli konularından biri  olan çevre konusunda dikkatli bir yöntem izleyen Yönetim Kurulumuz, faaliyette bulunan fabrikaların atık sularını online izleyecek sistemi 2015 yılı sonunda 10 tesiste kuracak, Nisan ve Mayıs aylarında alınacak test sonuçlarının olumlu  çıkması halinde bu sistem  Bölgemiz’de, üretimde bulunan bütün tesislerde uygulanacaktır. Dolayısıyla her tesisin atık suyu tüm parametreleri 7/24 esasına göre online olarak izlenecek ve kontrol edilecektir.”

Kaynak : http://www.kobi-efor.com.tr/osb/osbden-haber/yeni-nesil-osb-imes-osb-h3483.html

İMES MM