“İMES Dilovası OSB; Kalite Standartlarında Hizmet Veriyor!”

ASFALT ÇALIŞMASI PROGRAMI HK.
9 Ekim 2020
İMES OSB’de Üreten SMS TORK, Sektöründe İhracat Birincisi
30 Ekim 2020

Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bünyesinde faaliyet gösteren 308 işletmeye artık tescil edilmiş kalite standartlarında hizmet veriyor. İMES OSB için kurumsallaşma adına önemli bir adım olan kalite süreçleri, baş denetçilerin kontrolleri ve Organize Sanayi Bölgesi hizmetlerinde yapılan süreçlerin değişikliği ile artık tescilli hale geldi.

İMES Dilovası OSB, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi olmak üzere 4 alanda sertifika süreçlerini tamamladı.

Konuyla ilgili İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TOKKAN, “Organize Sanayi Bölgesi olarak vermiş olduğumuz hizmetlerin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi bizler için çok önemli bir yaklaşımdır. Almış olduğumuz kalite belgeleriyle İMES Dilovası OSB’nin bünyesinde bulunan işletmelerin ihracat ve satış odaklı faaliyetlerine daha çok destek olacağız. Böylelikle işletmelerin rekabet edebilir seviyelerini hızlı ve kaliteli hizmet sunan OSB olarak artmasını sağlayacağız. “ ifadelerinde bulundu.

“ÜRETİM İÇİN HIZLI ÇÖZÜM”

İMES OSB Dilovası, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemini elde etmiştir.

Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını sağlamıştır.

ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. İMES Dilovası OSB’nin bu standart ile amacı, Organize Sanayi Bölgesi süreçlerinde hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir.  ISO 9001 ile temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanmasını hedefleyerek, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler sağlamayı gerçekleştirmeye başladı.

“İŞLETMELERİN MEMNUNİYETLERİ ÖLÇÜLEBİLİR OLACAK”

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, OSB’nin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. İMES Dilovası OSB’de 80 tanesi küçük sanayi sitesinde olmak üzere toplamda 308 işletme üretim faaliyetlerini sürdürüyor. 8500 kişinin istihdam edildiği OSB’de tüm hedef kitlenin OSB’den aldığı hizmetlerde memnuniyet seviyesi ölçülebilir hale getirildi.

Bu standart ile öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesine başlanıldı.

“ÇEVRE’YE ZARAR VEREN DEĞİL, DEĞER KATAN OSB”


ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

İMES Dilovası OSB, 301 hektarlık alanında ağırlıklı makine sektörüne yönelik faaliyet gösteren işletmeler ile ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Çevresinin her türlü alanda korunması ve zarar verici üretim yapılarının engellemesi için özenle çalışmalar yapıyor. ISO 14000 ile çevrenin korunması standartını daha kaliteli hale getirdi.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTACAK”

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır.

Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması İMES Dilovası OSB için kaçınılmaz olmuştur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ile organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

İMES Dilovası OSB’nin tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik edilmesine başlanılmıştır.

İMES MM