IV. Enerji Verimliliği Kongresi

MARKA ile Yürütülen Nitelikli Ara Eleman Yetiştirme Programı İstişare Toplantıları Devam Ediyor
9 Ekim 2017
Ar-Ge ve İnovasyona Odaklanan İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Kuracak
10 Ekim 2017

13-14 Ekim 2017

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi

www.enerjiverimliligikongresi.org

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odasının düzenlediği ve Şubemizin yürüttüğü IV. Enerji Verimliliği Kongresi, 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Kongremiz “Enerji ve Gelecek” ana temasıyla, Türkiye’de Enerji Planlaması, Yönetimi ve Enerji Verimliliği sürecinde gelinen durumun ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı olacaktır.

 

Bu yıl dördüncüsü düzenleyeceğimiz Enerji Verimliliği Kongresinde, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Oturumları aracılığıyla, konusunda uzman olan kişi ve kuruluşların, akademisyenlerin, sektörde ürün ve hizmet üreten firma ve işletmelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, mühendis ve teknik elemanların buluşturulması amaçlanmaktadır.

Kongremiz Programı, Tanıtım Broşürü, ve Delege Katılım Formu ekte yer almaktadır.

 

Kongremize katılımınızı, Kongre Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulları ve Kongreye katılacak meslektaşlarımız açısından önemli bir destek olarak görüyor ve bu desteği arzu ediyoruz.

 

Eki: Kongre Taslak Programı,  Delege Katılım Formu

AFISKONGRE-IV.ENERJİVER

I.DUYURUBROS-IV.ENERVERKONG

DELEGE KATILIM FORMU

İMES MM