Rekabetçilik ve Yenilik Programı

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
21 Nisan 2017
Cosme Programı Kümelenme Çağrısı
2 Mayıs 2017

Ayrıntılar PDF Dökümanında belirtilmiştir.

İMES MM