SAHA İstanbul Malzeme & Malzeme Şekillendirme Genişletilmiş Komite Toplantısı

İMES OSB’de Yeşil Mutabakat
15 Haziran 2022
Kocaeli Milletvekili Fikri IŞIK’ın İMES OSB Ziyareti
13 Eylül 2022

Milli imkânlarla üretilemeyen, ithal edilen hammadde ve ileri malzemeler, kompozit malzemeler, özel alaşımlar, nadir toprak elementleri, yarı iletkenler, nanoteknoloji ile üretilen hammaddeler ve bu malzemelerin üretim yöntemleri konusunda çalışmalar yaparak;

•Firmaların bu alanda yetkinliklerini artırmak,

•Sektörel gelişmeleri izlemek,

•Sektörel politika oluşturucularının doğru kararlar vermesine katkı sağlamak

•Teknik Alt Komiteler Oluşumu ve Görevleri Sürekli Yönergesinde belirtilen çalışmaları yapmak

Kara, hava ve deniz platformları, savunma havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyaç duyduğu özel alaşımlar, nano teknolojik ürünler, ileri kompozit malzemeler SAHA İSTANBUL Malzeme &  Malzeme Şekillendirme Komitesi’nin ilgi alanına girmektedir. 

Bu kapsamda 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 13:30’da SAHA İstanbul Merkez Ofisi’nde SAHA İSTANBUL Malzeme & Malzeme Şekillendirme Genişletilmiş Komite Toplantısı gerçekleştirilecektir.

İMES MM