Sıfır Atık Bilgi Sistemi ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi Duyurusu

Müteşebbis Heyet Toplantımız Kocaeli Valimiz Sn. Seddar YAVUZ ile Gerçekleşti
29 Temmuz 2020
İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanımız İrfan Küçükay’ın KobiEfor Dergisi Röportajı
10 Ağustos 2020

Değerli Sanayicimiz,

Sıfır Atık Yönetmeliği Madde-11 kapsamında, Organize Sanayi Bölge Yönetimlerine, sınırları içerisinde sıfır atık yönetim sisteminin planlanması, kurulması, uygulanması ve izlenmesine yönelik gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak ve sınırları içerisindeki tüm kurum, kuruluş ve işletmelerin bu plana uymasını sağlamak gibi birçok konuda yükümlülük getirmektedir. Katılımcı firmalara ise ilgili yönetmelik madde 10 kapsamında “genel esaslara uymak, atıklarını türlerine göre ayırma, toplamak ve depolamak, atıkları lisanslı tesislere teslim etmek ve kaydını tutmak ve sıfır atık sistemine dahil olmak,” gibi yükümlülükler getirmektedir. Bu kapsamda İMES Organize Sanayi Bölgesi olarak 17.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci başlatılmıştır.

Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan tüm kurum ve kuruluşların Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında mevcut atık yönetim sistemlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilebilmesi işlemleri ile ilgili yazılı ve mail üzerinden bilgilendirme yapılmış, talimatname ile atık biriktirme kutularının dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca sisteme kayıt işlemleri için yardım dokümanı ekte sunulmuş ve İMES OSB internet sitesinde yazılı ve görsel yönlendirmeler paylaşılmıştır. Bu kapsamda sisteme entegrasyonun sağlanması için firmanız tarafından;

· Dağıtılmış olan atık biriktirme kutularının aktif olarak kullanılması,

· Biriktirilen atıkların lisanslı tesislere geri dönüşüm amacıyla gönderiminin sağlanması,

· Tesis genelinde üretim, ofis, idari bina, yemekhane, revir vb. yerlerde oluşan atık türlerinin ve yıllık miktar bilgilerinin sisteme girilmesi,

· Firma çevre sorumlusu iletişim bilgilerinin (ad-soyad, telefon, e-posta) iletilmesi,

· Sıfır atık bilgi sistemine https://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden kayıtların yapılması (yardım dokumanı ekte verilmiştir), bilgi girişlerinin yapılması ve Bölge Müdürlüğümüze sistem çıktılarının bildirilmesi gerekmektedir.

Organize Sanayi Bölgemizce “Sıfır Atık Yönetim Sistemine” %100 olarak geçilebilmesi adına yukarıda istenilen bilgilerin 21.09.2020 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmekte olup, firmanızca gerekli hassasiyetin gösterilerek gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunu bilgilerinize önemle rica ederiz.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

İMES MM