İMES Çevreciliğinde Dijital Dönem

İMES OSB’de 33 Tesise Ruhsat
17 Mayıs 2016
İMES OSB Yatırımda Rekor Kırdı: Üretim Üssü
17 Mayıs 2016

Temelleri 1990’ların sonunda büyük ve modern bir sanayi bölgesi oluşturulması amacıyla atılan İMES OSB, adımlarını hızlandırmaya başladı. 2016 yılında tahsislendirmeyi tümüyle bitirmeyi hedefleyen bölge, tek bir sistem içerisine entegre ettiği altyapı donanımıyla da parmakla gösteriliyor. Ruhsatsız yapıyı bünyesinde barındırmayan İMES, katılımcılarına yalnızca parsel dağıtarak değil, rehberlik ederek de destek olmayı ve ‘sanayiciliğin’ özünü yakalamayı amaçlıyor.Sanayi Gazetesi’ne konuşan İMES OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın ‘çevreci üretim’ misyonuyla denk doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini belirterek; “Uluslararası akreditasyonu olan ‘çevreci sanayi yerleşkesi lisansı’ alabilmek adına faaliyetler yürütüyoruz” diye konuştu.  Enerji verimliliğini tesis edebilmek adına atık su faaliyetlerinde ‘dijital dönem’ başlatacaklarını dile getiren Direnç Özdemir, ‘OSB’mizin yeni çevreci dönemi başlıyor’ mesajı verdi:

Altyapıda İMES mühendisliği farkı
İMES OSB’de çalışmalarınız ne durumda, nasıl gidiyor?
Bugün itibariyle toplam 282 parselimizin 205’ini tahsis etmiş bulunuyoruz ki bu da yüzde 70’in üzerinde bir orana tekabül ediyor. Bunların yaklaşık 160’ı ya iskân almış durumda, ya da iskân almak üzere 3 bin metrekareden 40 bin metrekareye kadar çeşitli büyüklükte makine imalat tesisleri büyük bir hızla yapılıyor ve bu da bizi yarınlarımızla ilgili olarak hem daha da ümitlendiriyor hem de gururlandırıyor. Zira Bakanımız Fikri Işık’ın toplu olarak açılışını yaptığı 66 tesisin açılış töreninde söz verdiğimiz üzere, bu hızla gidersek 2016 yılı sonunda tüm tahsislerimizi yapmış olacağız ki bu da 2017 yılı itibariyle yüzde yüze yakın bir doluluk anlamına geliyor. Diğer taraftan, tamamladığımız son galeri çalışmaları tamamen mühendisliği bize ait yepyeni bir çalışma oldu. Daha önce bildiğiniz, birçok teknik geziye de konu olan altyapı galerilerimizi yeni yaptıklarımızda bir seviye daha geliştirdik. Yeni sistemimizde; yağmur suyu, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon, scada, temiz su, yangın suyu hatlarının tamamı hazırladığımız 2.5 metreye 2.5 ebatlarındaki yeni tip galerilerimizden geçiyor. Atık su hariç, tüm altyapıyı bir yapı içerisine aldık kısaca. Şehir altyapılarında da kullanılması elzem olduğuna inanıyoruz bu sistemin.

Katılımcıların rehberi İMES
Altyapıdaki başarınız malumumuz. Peki, üst yapılarda ne durumdasınız?
Şunu gururla söyleyebilirim ki, Bölgemizde, an itibariyle ruhsata bağlanmamış hiçbir yapı yok. Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Benim en büyük şansım tabi Yönetim Kurulum, zira kendi fabrikaları için bile olsa kanun yönetmelikler harici hiçbir şey istemedikleri gibi, konuya ilişkin tam yetki vererek güç vermekteler. Bu anlamda, çok zor bir işi başarıyoruz diye düşünüyorum, gündeminde imar kirliliği, kaçak, ruhsatsız yapı olmayan nadir OSB’lerden biriyiz. OSB Kanun ve Yönetmeliğinden sonra kurulan bir OSB’yiz bu anlamda başarısızlığın hiçbir açıklaması ve mazereti olamazdı zaten. Özellikle de, iki dönemdir Sanayi Bakanı çıkaran bir bölgede faaliyette bulunuyoruz. Bu sebeple de, iki kez hassas davranmamız gerekiyor. Bu anlamda 3 ayda bir, tüm tesislerimizde imar ve çevre denetimleri yapıyoruz. İnsansız hava aracımızla, her hafta hava görüntüleri alıp değişiklikleri tespit ediyoruz. Ayrıca deneme izni alarak üretime geçen her tesise, İş Güvenliği ve İş Sağlığı Danışmanı firmamız tarafından denetimler yapılmakta ve risk analizi yapılarak, sanayici üyelerimize rehberlik hizmeti verilmektedir.

“OSB’cilik yalnızca parsel üretmek değildir”
İşleri büyük oranda bitirdiniz diye anlıyorum?
Hayır, aslında her şey şimdi başlıyor. Tüm bu altyapıyı, kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek için yaptık. Bu anlamda işletimin kalitesi ve sürekliliği, en az altyapı ve üstyapı kadar değerli ve önemli. Diğer taraftan, yarışma yapmak suretiyle Yeşil Bina konseptinde İdari Binamızın projelerini hazırladık. Ayrıca 6 bin kişilik cami; 8 adet Banka şubesi, 12 adet mini ticari modül, 2 bin metrekare büyüklüğünde çıraklık okulu gibi bir çok sosyal donatımızın projelerini tamamladık. Yönetim Kurulumuzun projeksiyonu çerçevesinde yatırımlarına süratle geçeceğiz.

O zaman proje tamamlanmış olacak yani?
Yine hayır demek zorundayım. Zira OSB’ler, bence altyapıları yapılıp üstyapıları tamamlanan sanayi parselleri değildir, kısaca OSB’cilik bir anlamda, sanayi parseli üretmekten çok daha fazla anlam ifade eder, etmelidir de. Bakanımız bu anlamda, çok önemli bir vizyon belirlemiştir. Yenilikçi, yüksek katma değerli ve çevreci üretime teşvik etmektedir sanayiyi. Bu vizyon, tüm OSB’ler için, biz bölge müdürleri için bir ödevdir de aynı şekilde. Bu anlamda, üyelerinizin daha yenilikçi üretimler yapabilmesi için gerekli Ar-Ge ve teknopark çalışmaları; meslek lisesinden üniversiteye kadar eğitim çalışmaları; üretilen katma değeri artırmaya dönük yurt içi yurt dışında sergi, fuar, tanıtım gibi her türlü PR faaliyeti, üyelerinize mali, idari ve hukuki konularda rehberlik hizmeti, ortak satın alma, tedarik zinciri yönetimi gibi pek çok başlıkta hizmet vermektir bizlere düşen görev. Benim bu vizyonu okuyuşum bu şekilde.

Bu işlere ne zaman başlayacaksınız OSB olarak?
Bu konular bildiğiniz üzere yönetim kurullarımızın prensip kararlarıyla şekillenir. Bu anlamda, başta Yönetim Kurulu Başkanımız Süheyl Bey olmak üzere, birçok yönetim kurulu üyemizin benim yaşım kadar sanayicilik ve sanayi sitesi yöneticiliği tecrübeleri var. Bu anlamda, doğru şartlar oluştuğunda, gerekliliğini gördüklerinde, süratlice karar alıp hızlı sonuç alan bir yapıyız. Yine aynısı olacaktır.

Çevrenin yeşili İMES’te büyüyecek
Halen devam eden çalışmanız var mı bu çerçevede?
Bakanımız Fikri Işık’ın ‘çevreci üretim’ vizyonunu, kendimize ilk görevlerden addettik. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuzun konuya ilişkin kararları ve talimatları çerçevesinde, uluslararası akreditasyonu olan ‘çevreci sanayi yerleşkesi lisansı’ alabilmek hedef ve kararlılığında çalışmalar yürütüyoruz. Karbon ayak izi ölçümünden, enerji verimliliğine; yenilenebilir enerji yatırımından, atık suların online izlenip analiz edilmesine kadar pek çok alt başlığı olan bu çalışmayı tamamladığımızda, inşallah, bu ‘yeşil üretim vizyonu’nu taçlandırmış olmanın gururunu yaşayacağız. Ayrıca bu çalışmanın gerek OSB’lerimiz ve gerekse Türk sanayisinin uluslararası marka değerine büyük katkıları olacağı inancındayım.

“Sorduğumuz her sorunun cevabını aldık”
Herhangi bir sorun yaşıyor musunuz bürokraside, son olarak ne demek istersiniz?
13 yıldır Bölge Müdürlüğü görevimi yürütüyorum. 13 yıldır, Bakanlığımızın her personelinden, her bürokratından her seviyede yöneticisinden destek gördük. Ne zaman başımız sıkışsa çözüm bulundu, benim gibi yüzlerce insanın sorunlarını sabırla dinlediler ve çözmeye çalıştılar mevzuatlar çerçevesinde. Bu anlamda, her birine minnet borçluyuz. Buralarda özgürce, mesleklerimizi icra edebiliyorsak, bunu bu kanun ve yönetmelikleri oluşturan siyasi irade başta olmak üzere, Bakanlığımızın yöneticileri ve bürokratlarına borçluyuz. İl bazında da, Valiliğimizde ve Sanayi İl Müdürlüğümüzde müthiş bir dinamizm var. 7-24 bizlerle, bizlerin sorunlarıyla ilgililer ve en az bizim kadar takip ediyorlar. Aksini söylemek nankörlük olur, bu vesileyle, üzerimizde hakkı olan herkese sizin aracılığınızla şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyorum.

Kaynak : http://www.sanayigazetesi.com.tr/roportaj/imes-cevreciliginde-dijital-donem-h10017.html

İMES MM